Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

Starten met algemene voorwaarden

Veel ondernemers werken zonder algemene voorwaarden. Het gebruiken van algemene voorwaarden is immers niet verplicht en het opstellen van algemene voorwaarden levert alleen extra kosten op. Toch heeft elk bedrijf algemene voorwaarden nodig en is dit één van de eerste dingen die je moet regelen als je gaat starten. Waarom? Hieronder de drie belangrijkste redenen waarom jij als ondernemgmaier algemene voorwaarden nodig hebt!

Reden 1: Voorkomen van een onveilige relatie

Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Algemene voorwaarden beschermen jou tegen deze risico’s. Indien je een fout maakt en de klant ondervindt hierdoor schade, dan kan de klant jou hiervoor aansprakelijk stellen en de veroorzaakte schade op jou verhalen. Zeker indien je zzp’er bent of een eenmanszaak of vof hebt loopt je extra risico! Hierbij kan een klant jou namelijk persoonlijk aansprakelijk stellen en de schade dus ook verhalen op jouw privé-vermogen. In de algemene voorwaarden kun jij je indekken tegen deze risico’s. In de voorwaarden kun je jouw aansprakelijkheid voor een groot deel uitsluiten en beperken zodat een mogelijke schadeclaim tot een minimum wordt beperkt en jouw privé-vermogen veilig blijft!

Reden 2: Zekerheid bij het doen van zaken

Een andere belangrijke reden waarom je algemene voorwaarden nodig hebt is dat voorwaarden jou en jouw klanten van zekerheid voorzien. In de algemene voorwaarden worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Op voorhand staat duidelijk vast onder welke voorwaarden je zaken doet, zoals binnen welke termijn een klant moet betalen of wanneer je een klant in gebreke mag stellen indien betaling uitblijft. Indien jouw klanten bijvoorbeeld achteraf betalen kun jij je indekken tegen klanten die hun betalingsverplichting niet nakomen of failliet worden verklaard, zodat je niet met lege handen komt te staan. Zonder algemene voorwaarden ben je tegen dergelijke risico’s niet beschermd en blijf je in onzekerheid of je jouw geld wel krijgt!

Reden 3: Besparing kosten en tijd

Op lange termijn besparen algemene voorwaarden tijd en kosten. De afspraken en voorwaarden waaronder een zzp'er zaken doet staan immers vast. Hierdoor hoeft er niet bij elke nieuwe bestelling of aanvraag opnieuw onderhandeld te worden over de afspraken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken zoals duur van de opdracht, meerwerk, leveringstermijnen, hoogte incassokosten, betaling of opzegtermijnen. Dit verkort het complete onderhandelings- en verkoopproces wat jou als ondernemer onnodige kosten en tijd bespaart.

Stel algemene voorwaarden op!

Het opstellen van algemene voorwaarden is een kleine moeite en dit hoeft helemaal niet duur te zijn. Het niet opstellen van algemene voorwaarden weegt niet op tegen de risico’s die je als zzp'er loopt. Een zakelijk conflict kan je erg veel geld kosten, terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden met algemene voorwaarden. Als zzp'er wil je goed beschermd en veilig zakenrelaties aangaan. Met algemene voorwaarden heb je een goede basis om op terug te vallen en beperkt jij je risico’s als ondernemer!

TIP Download ook de gratis whitepaper 'Voorkom conflicten met de juiste voorwaarden en contracten' hieronder en leer wat je moet doen om zoveel mogelijk risico te voorkomen.

Blog

Administratie opzetten als zzp'er? Volg deze stappen!


Van zzp'er naar werkgever: een grote stap


Lees meer